LAMAN UTAMA
:: Sistem e-Aduan UPNM ::
 
 
Tiket : 
   
Kod Rujukan : 
   
 Senarai Moderator
 Manual Pengguna 
   

Sebarang masalah teknikal berkaitan eAduan UPNM sila majukan kepada
Seksyen Aplikasi Staf, Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi UPNM
Emel : personel_ict@upnm.edu.my
 

©2023. Hak Cipta Terpelihara. Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
Tel: +6(03) 90513400